Strategie & Advies.

Cliënt centraal in de zorg
Verpleging-, verzorging- en thuiszorgorganisaties (VVT) zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met het spanningsveld tussen:

  • enerzijds de (demografische) groei van het aantal ouderen en daarmee cliënten
  • en anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Door de adoptie en juiste inzet van technologie in brede zin (domotica, e-health, automatisering), kunnen deze uitdagingen het hoofd worden geboden. De focus van de interne ICT-discipline zal moeten liggen op het faciliteren van de zorgmedewerker in en om zijn/haar professionele omgeving. Mens en technologie moeten we dichter bij elkaar brengen door het bieden van de juiste technologie: op elk moment, op ieder apparaat en op iedere plaats. Namelijk daar waar de cliënt zich bevindt. Alleen zo kan invulling worden gegeven aan de centrale visie van de zorg: de cliënt centraal.

Tech Bakery helpt je met het formuleren van je visie op de toekomstige ICT-koers. Deze visie begint altijd bij de organisatiedoelstellingen die vertaald worden naar de gebruikersbehoeften. Vragen die hierbij aan bod komen; zijn de juiste tools al in huis? Moet de organisatie qua ICT een koerswijziging inzetten om optimaal in de behoeften van haar interne en externe klant te kunnen voorzien? Eerst bepalen/achterhalen wij gezamenlijk het doel, vervolgens kijken we naar mens en organisatie en koppelen wij hieraan de benodigde technologie.

Wij geloven dat je medewerkers de sleutel zijn tot een goed opererende organisatie. In de vertaling naar de zorg betekent dit, dat een goed ondersteunende medewerker zich zoveel mogelijk kan richten op het verzorgen van de cliënt. De technologie is hierbij slechts een hulpmiddel.

Onze overtuiging: “Technologie moet altijd ondersteunend zijn aan het zorgproces”. Ieder advies, iedere keuze, iedere aanpak moet getoetst worden aan deze overtuiging. Sterker nog; technologie moet vanzelfsprekend zijn. Maar wanneer is iets vanzelfsprekend en hoe realiseren we dit? En hoe maken we de stappen die we zetten meetbaar zodat we weten wat werkt en wat niet? Neem contact met ons op om meer te weten te komen!

Nadat je een goed onderbouwd advies hebt ontvangen wordt het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. De lange termijn visie wordt omgezet naar een concreet plan. Hiervoor maken wij gebruik van ‘de Expeditie’: Samen op reis naar de toekomst. De eerste, essentiële, stap wordt gevormd door een grondige inventarisatie van de huidige situatie.

Neem contact met ons op

De zorg:

Cliënt centraal

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg organisaties (VVT) zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met het spanningsveld tussen enerzijds:

  • De (demografische) groei van het aantal ouderen en daarmee cliënten
    En anderzijds
  • De krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel.

Door de (juiste) inzet en omarming van technologie in brede zin (domotica, e-health, automatisering), zullen deze uitdagingen in de toekomst het hoofd geboden kunnen worden. De focus van de interne ICT/Technologie discipline zal dan ook moeten liggen op: het ondersteunen en faciliteren van de medewerker in en om zijn/haar professionele omgeving. Belangrijke doelstelling daarbij is dat er gestreefd wordt om mens en technologie dichter bij elkaar te brengen door het bieden van de juiste technologie: op elk moment, op ieder apparaat en op iedere plaats. Daar waar de cliënt zich bevindt. Zo kan technologisch invulling worden gegeven aan de centrale visie van de zorg: de cliënt centraal.

Tech Bakery helpt organisaties met het formuleren van een visie op de toekomstige ICT-koers. Die visie begint altijd bij de organisatiedoelstellingen die vertaald worden naar de gebruikersbehoefte. Vragen die dan aan bod komen; Zijn de juiste tools in huis of moet de organisatie en koerswijziging inzetten om optimaal in de behoefte van haar interne en externe klant te kunnen voorzien? Eerst bepalen/achterhalen wij gezamenlijk het doel, vervolgens koppelen wij hieraan de technologie.

Wij geloven dat medewerkers de sleutel zijn in iedere goed opererende organisatie. In de vertaling naar de zorg betekent dat, dat een goed ondersteunende medewerker zich volledig kan richten op het realiseren van de doelstelling: de cliënt centraal.
Technologie is daarbij slechts een middel voor het realiseren van de doelstelling.

Onze overtuiging luidt: “Technologie moet altijd ondersteunend zijn aan het zorgproces”. Ieder advies, iedere keuze, iedere implementatie (aanpak) moet getoetst worden aan deze overtuiging. Sterker nog; technologie moet vanzelfsprekend zijn. Maar wanneer is iets vanzelfsprekend en hoe streven we daar dan naar? En hoe maken we de stappen in ons streven dan meetbaar? Neem contact op om meer te weten te komen!

Nadat er een goed onderbouwd advies is gegeven is het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. Om een lange termijn visie te kunnen duiden voor de organisatie, maken wij gebruik van een onze projectaanpak, ‘de Expeditie’: Samen op reis naar de toekomst. Een eerste, essentiële, stap in dit traject wordt gevormd door gedegen inventarisatie.

Benieuwd naar de volgende stappen in de expeditie? Download hier het whitepaper ‘…’

Neem contact met ons op

ZORG IS MAATWERK

In deIn de afgelopen jaren hebben wij met diverse zorgorganisaties samengewerkt. Elk met hun eigen doelstellingen. ICT is net als de zorg, maatwerk. Laten we samen kijken naar de doelstellingen van jouw organisatie en welke technologische hulpmiddelen deze kunnen helpen realiseren.

ZORG IS MAATWERK

In de afgelopen jaren hebben wij met verschillende zorgorganisaties gewerkt met allen hun eigen doelstellingen. Op basis van onze ervaring hebben wij een aantal veelvoorkomende doelstellingen onderstaand beschreven. Staat jouw doelstelling er niet tussen? IT is, net als zorg, maatwerk. Laten we samen kijken naar de technische mogelijkheden die de doelstellingen van jouw organisatie realiseren!