4 Digitale communicatiemogelijkheden in de zorg

Door - Nandi
05.06.20 02:32 PM

Leermomenten zijn altijd waardevol om te delen, daarom maken we je graag deelgenoot van de uitdagingen die wij in de afgelopen weken hebben getrotseerd. Onze zorg zat hem in hoe we toch zo goed mogelijk klantcontact konden behouden, ondanks dat we elkaar niet persoonlijk konden ontmoeten. Ter inspiratie geven we onze 4 manieren om ‘zorg op afstand’ te geven. Wie weet zijn enkele van deze voorbeelden ook bruikbaar in de patiënt- of cliënt relatie.

Blog punt 1Trainingsvideo’s – uitlegvideo’s

Normaal gesproken komen onze consultant altijd op locatie bij onze zorgklanten om medewerkers uitleg te geven, bijvoorbeeld als er een nieuwe online omgeving wordt ingericht. Maar de kans op besmettingsgevaar, bijvoorbeeld door het aanraken van toetsenborden, maakte dit onmogelijk. Daarom hebben we, onder andere voor GGZ medewerkers, diverse uitlegvideo’s gemaakt. Op deze manier hoefde de training niet te stoppen en kan er toch de benodigde kennis worden opgedaan. Wellicht zijn er zaken die je normaal gesproken als zorgverlener bij de mensen thuis uitlegt die je in de toekomst ook door middel van video zou kunnen doen. Ook als we teruggaan naar een samenleving waarin we elkaar weer zonder bescherming mogen aanraken kan video een interessante aanvulling zijn in de dagelijkse werkzaamheden van de zorgmedewerker.

Blog punt 2Online workshops

Op 12 mei jl. organiseerden wij bij Tech Bakery een webinar. Dit webinar organiseerde wij voor onze Continu Support klanten en ging over hoe je zo efficiënt mogelijk kunt thuiswerken tijdens deze corona periode. Onze Cloud Consultant Laurens Hubert en Support medewerker Abdellah Dira hebben hierin de meestgestelde vragen van de afgelopen weken behandeld. Een fijne manier waarop wij er kunnen zijn voor zorgmedewerkers. Binnen de zorgbranche wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van webinars, al is het maar om te informeren. Een mooi voorbeeld is de reeks webinars die Cognicum organiseert. Online workshops zijn zeer geschikt om grotere groepen te informeren over relevante onderwerpen die hen allen raakt. Wellicht is een webinar niet iets wat je direct in je eigen werkzaamheden met de cliënt gebruikt. De zorg verandert echter razendsnel en als zorgprofessional wil je iedere patiënt de best mogelijke zorg bieden. Om dat te realiseren is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden. Webinars kunnen hierbij zeer nuttig zijn om meer kennis op te doen over bepaalde onderwerpen.

Blog punt 3Duidelijke internetpagina's

Als alles ineens anders is, dan gaat het vooral om goed communiceren en ervoor zorgen dat juiste en actuele informatie vindbaar is. Zo hebben we vaker geholpen om, bijvoorbeeld via Google sites, webpagina’s aan te maken, bijvoorbeeld voor hulpverlenende teams. In de klantcase van Lister, die al voor de corona crisis geschreven is, kun je hier meer over teruglezen. Duidelijke internetpagina’s specifiek bestemd voor bepaalde doelgroepen zien we steeds vaker terug in de zorg. Hier help je cliënten en patiënten, maar ook de interne organisatie mee. Zo kan belangrijke informatie met elkaar gedeeld worden. Een mooi voorbeeld uit het zojuist benoemde klantverhaal is ‘de boodschappenlijst’ van een locatie, waardoor iedereen van het desbetreffende team altijd via één klik de juiste informatie bij zich heeft.

Blog punt 4Het instellen van vragenuurtjes

Het ging vooral ook om het vinden van een nieuw ritme, want wanneer kan je elkaar nu wel of niet spreken als je elkaar niet ziet? Zo is de lunch bij ons op kantoor altijd het moment om met elkaar ervaringen uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Daarom kozen wij ervoor om rond 13:00 uur via een Virtual Office en chatberichten toch via internet bij elkaar te komen. Online duidelijke afspraken maken over vragenuurtjes zorgt voor verbintenis en blije gezichten en is overal toepasbaar.

Wij realiseren ons heel goed dat dit binnen de zorg lastig is. Met verschillende teams wordt er op verschillende locaties en verschillende tijdstippen keihard gewerkt. Wanneer het hierdoor lastig is standaard vragenuurtjes in te stellen, kunnen tips 1 t/m 3 juist extra uitkomst bieden.

Weer bij elkaar?

Wij verwachten dat veel organisaties ervoor zullen kiezen om vaker vanaf thuiswerkplekken te blijven werken, daar waar mogelijk uiteraard. Een gedwongen situatie heeft laten zien dat, door online samenwerken, contact met klanten en collega’s in veel gevallen door kan gaan.

Maar wat gaat er in de zorg gebeuren? Het interessante is dat oudere mensen nu ook vaker, via een internetverbinding, contact houden met kinderen en kleinkinderen. Gaat dat betekenen dat zij ook vaker een digitaal consult van een huisarts gaan accepteren? We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar denken wel dat er meer ruimte zal gaan ontstaan om de technologie nog beter in te zetten voor mensen die werken in de zorg en die van de zorg afhankelijk zijn.

Nandi