6 bruikbare zorginnovatie tips!

Door - Nandi
17.02.21 01:01 PM

6 bruikbare zorginnovatie tips!

Het toepassen van technologie in de zorg houdt veel meer in dan het automatiseren van administratieve processen. Zorginnovatie moet vooral een bijdrage leveren aan de gezondheid van ons allemaal. Toch blijkt innovatie in de zorg in de praktijk uitdagend te zijn, onder andere door complexiteiten van aan elkaar geknoopte en verouderde systemen, maar vooral ook vanwege te grote projectteams. In deze blog zetten wij 6 bruikbare zorginnovatie tips op een rijtje! 

Tip 1: Begin klein en creëer draagvlak
Vraag aan zorgverleners op de werkvloer wat zij denken nodig te hebben om een nog betere zorgverlening te realiseren. Door hen in een vroeg stadium te betrekken creëer je gelijk draagvlak.
De functionele behoeften van de diverse teams moeten het uitgangspunt zijn voor het inrichten van elke technologische oplossing. Vaak wordt er te groot gedacht, waardoor zorgmedewerkers niet op tijd geïnformeerd worden en er plotseling iets nieuws wordt opgedrongen. Ketenbreed denken is prima, maar begin klein en ontwikkel stap-voor-stap op een agile manier.

Tip 2: Laat gebruiksvriendelijkheid leidend zijn
De realiteit is dat nieuwe medewerkers in de zorg vaak dagenlang ingewerkt moeten worden op complexe systemen. Zorgverleners zijn echter geen technisch specialisten of ICT’ers. Als toepassingen te complex zijn gaat er minder tijd naar de daadwerkelijk zorgverlening, maar er is nog iets anders. Patiënt- of cliëntgegevens lopen het risico niet op een uniforme manier te worden ingevoerd. Dan raken gegevens kwijt of kunnen er gevaarlijke of kostbare fouten worden gemaakt.

Tip 3: Check bij het management welke informatiebehoefte er is
De zorgsector kent traditioneel gezien veel hiërarchie. Daardoor bestaat de kans dat er bijvoorbeeld al jarenlang rapportages worden opgeleverd die op een hogere managementlaag in de prullenbak verdwijnen. Om innovatie in de zorg te bereiken is het daarom van belang om op voorhand de informatiebehoefte van het management te kennen. Het zorgt bij aanvang al voor vereenvoudiging of het onnodig automatiseren van iets dat niet gewenst is.

Tip 4: Bouw op een modern fundament
Een belangrijke reden dat ICT projecten in de zorg verzanden, te kostbaar worden of te laat worden opgeleverd, is dat er in veel gevallen sprake is van verouderde legacy systemen. Deze systemen staan meestal on premise (in eigen beheer) opgesteld. Dat heeft in de loop van de jaren gezorgd voor een ‘spaghetti brei’ van aan elkaar geknoopte systemen tussen verschillende ketenpartners, met grote kosten tot gevolg. Daarom is onze aanbeveling om eerst goed te kijken naar de basis van de infrastructuur. Cloud kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren, omdat meerdere zorgpartijen gebruik kunnen maken van een veilig beheerd en gemonitord platform. Daarnaast betekent Cloud ook dat moderne AI, Artificial Intelligence, gedreven applicaties op een slimme manier kunnen integreren.

Tip 5: Denk na over specifieke portalen of tools
Nog beter geïnformeerd zijn in de zorg betekent communicatie op maat, bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep. Steeds vaker worden er specifieke zorgportalen gecreëerd waar bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers alle benodigde informatie kunnen terugvinden voor hun dagelijkse werkzaamheden. Dit is daarom een oproep om verder te denken dan de gebruikelijke website. Echte innovatie start bij een nog betere onderlinge communicatie.

Tip 7: Maak tijd voor innoverende ICT zorgpartijen
Zorginnovatie moet een bijdrage leveren aan de gezondheid van ons allemaal, schreven we al eerder. Dat kan alleen maar met organisaties waarbij niet de technologie maar de mens centraal staat. Alles nieuwe technologie heeft immers impact op de dagelijkse samenwerking met collega’s, patiënten of cliënten. De technologische ontwikkelingen gaan hard. Maak daarom tijd vrij in de agenda om samen verdiepingsslagen te maken en te onderzoeken waar echte zorginnovatie bereikt wordt. Want morgen is er alweer een verandering. 

Nandi