De start van 2021

Door - Nandi
11.01.21 02:08 PM

Het begin van het jaar is ook vaak het begin van veranderingen. Het is het uitgelezen moment voor goede voornemens en nieuwe idealen. Want als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg. Tevens is het begin van een nieuw jaar een mooi moment om te reflecteren op het voorgaande jaar. En wat voor een jaar was 2020! Het afgelopen jaar zal de boeken ingaan als een van de meest bijzondere jaren van deze eeuw. 


Het voornemen van digitaliseren en transformeren

Voorafgaand aan 2020 was er binnen de zorgsector al de hunkering naar digitalisering en digitale transformatie. Twee verschillende begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij digitalisering spreken we over het daadwerkelijk digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende innovaties gelanceerd die het digitaliseren van zorgprocessen en patiëntgegevens mogelijk maken. Denk hierbij aan het Elektronisch Patiënten Dossier of Robotica.


Deze innovatieve digitale oplossingen zijn mooie voorbeelden van de ‘digitalisering van de zorg’. Digitale transformatie is echter méér dan het digitaliseren van de zorgprocessen. De daadwerkelijke transformatie gaat over een fundamentele verandering binnen de organisatie. Het implementeren van een nieuwe technologie is leuk, maar wanneer er niks veranderd aan de manier van denken en werken binnen de zorgorganisatie, zal er concreet weinig veranderen. De verandering binnen een organisatie ligt op het snijvlak van technologie, mens en organisatie.


Het implementeren van digitale zorginnovaties gaat vrijwel altijd gepaard met organisatieverandering. Toen de eerste twee maanden van 2020 voorbij waren werd de noodzaak van de digitale transformatie binnen de zorg pijnlijk duidelijk en zag het jaar er ineens heel anders uit. 


De opkomst van het COVID-19 virus heeft ons alledaagse leven veranderd. Organisaties die al bezig waren met het inrichten van thuiswerkplekken moesten dit in een stroomversnelling doen. Organisaties die de noodzaak van een digitale transformatie misschien nog niet helemaal erkenden, moesten nu wel! Zaken als werken in de cloud, videobellen en het faciliteren van thuiswerkplekken moesten binnen no-time worden omarmd. Van de ene op de andere dag moesten zorgmedewerkers, daar waar mogelijk, thuiswerken. 


Door middel van veel inzet van de betrokkenen, uitstekend teamwork en de inzet van technologie is dit in korte tijd gerealiseerd. Van de ene op de andere dag werkten bijna heel Nederland thuis. De zorgorganisaties in ons land zijn onmisbaar, net zoals de ernst van verandering dit jaar. Best practices werden sneller omarmd en oplossingen in een razend tempo geïmplementeerd. Ondanks alle narigheid proberen wij als organisatie positief tegen dit gegeven aan te kijken. Ook wij moesten veranderen in hoe wij organisaties konden ondersteunen in het veranderen, volg je hem nog?


Op zoek naar de verandering
Een mooie mijlpaal van 2020 is de overstap van GGZ inGeest op een innovatieve werkplek omgeving. Onderdeel daarvan was Google G Suite en het in gebruik nemen van makkelijk te beheren Chromebooks. Ook werden alle applicaties en data overgezet in een goed beheersbare en schaalbare Cloud omgeving van Amazon.


Het stuk adoptie bij dit soort IT trajecten is cruciaal. Medewerkers moeten de nieuwe applicaties leren gebruiken en eigen maken. Door de Corona crisis konden de afgesproken trainingen op locatie in de meeste gevallen niet meer plaatsvinden. Daarom werd naar alternatieven gezocht, die achteraf zelfs beter bleken te zijn. “Tech Bakery heeft geholpen met het maken van gebruikersvideo’s die in een gesloten YouTube omgeving worden aangeboden”, vertelt Jack van Driel, voormalig CIO bij GGZ inGeest.


Op deze manier hebben wij zelf digitale technologie in kunnen zetten voor een volwaardige kennisoverdracht. Een ander mooi voorbeeld van de inzet van technologie is de inzet van onze notebooks, die normaliter gebruikt worden voor het geven van trainingen. Deze notebooks hebben we kunnen uitlenen aan Driezorg om zo ondersteuning te bieden in de intramurale zorg. De notebooks werden ingezet binnen de ouderenzorg om te videobellen met cliënten. 


Daarnaast hebben er diverse meetings, trainingen en digiborrels plaatsgevonden via Google Meet. Wij konden prima met elkaar samenwerken zonder fysiek samen te zijn. Daarin realiseren wij ons heel goed dat we bevoorrecht zijn om in deze tijd gewoon (noem het maar gewoon), vanuit huis je werk te kunnen blijven doen. Menig zorgmedewerker heeft in 2020 aan de frontlinie gestaan, waarbij thuiswerken onmogelijk was. Zij zijn de echte helden, niet wij. Desondanks zijn we trots dat wij op onze manier een steentje bij hebben kunnen dragen aan ‘de verandering binnen de zorg in 2020’. 


En in 2021?

Het begin van het nieuwe jaar is ook een mooi moment om vooruit te kijken. En wat zijn we dan in 2021 van plan? In 2021 hopen wij als Tech Bakery nog veel meer organisaties te mogen helpen en ondersteunen. Ons kennisportaal voor huidige klanten wordt opnieuw opgezet en we sturen op nog intensiever contact. Bij digitale transformatie is het van belang de kennis en vaardigheden van medewerkers op niveau te houden. Niet alleen op kantoor, maar ook thuis hebben medewerkers een goede werkplek nodig. Het optimaliseren van de IT omgeving en het veranderen van bedrijfsprocessen is in 2020/2021 belangrijker dan ooit, juist voor de zorg. Digitale transformatie is een continu proces binnen de zorgorganisatie en stopt eigenlijk nooit.
En dus ook niet in 2021. 


Nandi