Hoe verlaag je de administratieve werkdruk in de zorgverlening?

Door - Nandi
07.04.20 04:49 PM
5 praktische tips

Elke minuut dat een zorgverlener extra aan een cliënt kan besteden is waardevoller dan hem of haar te belasten met administratieve rompslomp. De realiteit is dat de administratieve lastendruk lijkt toe te nemen en er zelfs zorgverleners zijn die 40% van hun werktijd aan administratie besteden! Daarom deze 5 praktische tips om de administratieve druk te verminderen, zodat er extra tijd vrijkomt voor de zorgverlening.

Betrek zorgverleners al in een vroeg stadium bij elk (administratief) verandertraject
Weet wat nodig is! Door zorgverleners al in een vroeg stadium te betrekken kom je achter de werkelijke behoefte die zij hebben op het gebied van samenwerken en communicatie. Ongetwijfeld hebben zij vanuit de dagelijkse praktijk ook suggesties om de administratieve processen te verbeteren. Ook zijn zorgverleners vindingrijk; als er iets niet lukt of aanwezig is, dan gaat men op zoek naar alternatieven om toch de meest optimale zorg te verlenen. Maar zelf bedachte alternatieven kunnen wel de privacy van cliënten in gevaar brengen als zorgverleners onbewust onveilige apps gaan downloaden of documenten in onbetrouwbare omgevingen opslaan. Daarom kan je niet vroeg genoeg met interactie beginnen.
Gebruik eenvoudige en beheersbare tools
Administratieve werkdruk neemt toe als zorgverleners moeten werken met computers, laptops of tablets die voorzien zijn van applicaties die afleiden en niet of nauwelijks gebruikt worden. Gebruiksmiddelen hoeven echter niet in de hardware te zitten, maar kunnen geheel op maat voor de zorgmedewerker in een cloudomgeving worden aangeboden.
Standaardiseer werkzaamheden
Meer tijd overhouden voor de echte zorgverlening doe je vooral door dagelijks terugkerende werkzaamheden makkelijker te maken en te standaardiseren. Bijvoorbeeld door standaard formulieren en sjablonen aan te maken die gebruikers kunnen gebruiken voor email, rapporten of presentaties. Dat voorkomt een hoop onnodig nadenken en zorgt voor gemak.
Laat cliënten meedenken
“Oudere mensen doen precies wat huisartsen zeggen, maar jongere mensen gaan zelf eerst online op onderzoek uit.” Dit stereotype beeld gebruiken we om aan te geven dat er in de loop van de jaren gelukkig veel meer openheid en interactie gekomen is. De administratieve werkdruk kan ook verminderen door vaker aan (jonge) cliënten te vragen waar zij mogelijkheden voor vereenvoudiging zien of wanneer zij vinden dat er onnodige, of reeds eerder gevraagde, vragen gesteld worden.
Lees het verhaal van zorgorganisatie Lister
Aansprekende resultaten op het gebied van werkdrukverlaging, maar ook enorme kostenbesparingen op IT beheer en een veel veiligere ICT omgeving, kun je onder andere terugvinden in de praktijkcase van zorgorganisatie Lister.

Klik hier om het volledige verhaal te lezen of neem contact met ons op om te onderzoeken hoe we samen nog meer tijd naar de zorgverlening kunnen laten gaan.

Nandi