Kom maar op met je zorg(en)!

Door - Nandi
31.01.20 10:17 AM
5 Uitdagingen van de zorgsector

In onze vorige blog maakten wij onze strategische keuze bekend om expliciete focus op de zorgsector te hebben. Daarnaast deden we de uitspraak om graag samen met mensen uit de zorg het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen. Maar waar lopen zorgmedewerkers nu tegenaan en waar zijn kansen op verbetering? Dit zijn 5 grote uitdagingen die wij zien:

Dubbele vergrijzing zorgt voor werkdruk en extra kosten
In de zorg is er sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Enerzijds worden mensen in Nederland steeds ouder en anderzijds gaat een hele generatie van babyboomers die in de zorg werken binnenkort met pensioen. Onze conclusie: Als er meer zorg verleend moet worden met minder mensen is het noodzakelijk om in ieder geval de administratieve werkdruk te verlagen en te zorgen voor slimmere en snellere administratieve processen. Schrikbarend is dat op dit moment zo’n 40% van de zorgtijd naar administratie toegaat!
Van zorgprofessional naar ZZP
Net zoals dat in veel andere sectoren het geval is, wordt het werk tegenwoordig anders verdeeld en ingericht. Het aantal zelfstandigen in de thuiszorg groeit explosief en is in 2019 20% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze verschuiving zorgt voor andere samenwerkingsverbanden waarbij de onderlinge communicatie en snelle bereikbaarheid een steeds grotere rol gaat spelen. Tegelijkertijd dient de privacy van cliënten en patiënten gewaarborgd te blijven. Al die verschillende zorgprofessionals laten samenwerken in veilige werkomgevingen is waar Tech Bakery graag bij adviseert.
Toenemende kennis bij de cliënt
Klanttevredenheid was in het verleden vooral iets voor commerciële bedrijven, maar is nu doorgedrongen in de zorg. Want sinds de komst van het internet en de vraag van de huisarts aan de patiënt of hij ‘al Google heeft geraadpleegd’ zijn de verwachtingen van de zorgverlener bij de consument hoog geworden. Cliënten van de zorg doen zelf online al kennis op en verwachten van de zorg nog betere antwoorden dan zij zelf al gevonden hadden. Wat hier te verbeteren valt? Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de beschikbare medische informatie beter samengebracht wordt en daardoor sneller ter beschikking wordt gesteld. Met als resultaat betere diagnoses of een beter advies.
De aantrekkelijkheid van de zorgsector
Niet voor niets worden er landelijk campagnes opgestart zoals “Ik zorg”, om aandacht, waardering en begrip te krijgen van nieuwe jonge mensen voor de zorgsector. Maar de nieuwe generatie denkt anders. Zij willen eerder bij organisaties werken die nieuwe technologieën omarmd hebben. Dat imago heeft de zorgsector (nog) niet. Het is wat ons betreft hoog tijd om te laten zien dat er binnen de zorg enorm veel aan innovatie gedaan wordt. Denk aan zorgrobots, health-apps, maar ook aan big data analyses om sneller antwoorden te vinden op het aanpakken van wereldwijde ziektes of epidemieën.
Het leren werken met nieuwe systemen
Zorgmedewerkers hebben qua technologie veel op zich af zien komen. Het EPD, elektronisch patiëntendossier, beveiligde e-mailomgevingen zoals ZorgDomein en het werken met administratieve systemen via tablets zijn daar slechts voorbeelden van. Is iedereen wel in staat om de beschikbaar gestelde technologie voor de volle 100% te benutten? Vaak is dat niet het geval, zeker voor de mensen die al tientallen jaren op een bepaalde manier in de zorg gewerkt hebben. Continu Support is wat ons betreft de oplossing. Een eenmalige training aan eindgebruikers is tegenwoordig niet genoeg omdat technologische veranderingen elkaar in een rap tempo opvolgen.

Nandi