Menselijke doorbraken in de zorg over de generaties heen

Door - Nandi
06.11.20 11:47 AM

Het gezag van de huisarts? Vraag het aan opa, oma of ander persoon op leeftijd. Je zult over het algemeen horen dat doktoren voor hen altijd de waarheid spreken. “Zij kunnen het weten, want zij hebben ervoor gestudeerd” zou een opmerking kunnen zijn. De keerzijde hiervan? Er bestond  destijds nauwelijks dialoog en de macht van artsen was groot. Nu even terug naar het heden waarin de nieuwe generatie opgroeit en de manier waarop zij tegen medici aankijken.


Generatiekloofje wellicht?


Diederik Gommers op Instagram

Jonge mensen willen wel een dialoog kunnen voeren, ongeacht opleiding of afkomst. Diederik Gommers, o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en expert van het Outbreak Management Team deelt en bespreekt inmiddels corona gerelateerde zaken met zijn >250.000 volgers op Instagram. Hoe hij tot deze menselijke doorbraak gekomen is? Via influencer Famke Louise, die recent voor nogal wat opschudding gezorgd heeft in Nederland, maar inmiddels kiest voor #Ikdoewelweermee. Dit voorbeeld geeft aan hoe er een positieve dialoog kan ontstaan die zonder digitalisering nooit mogelijk was geweest. Zorgverleners worden steeds transparanter, toegankelijker en daardoor ook menselijker voor iedereen die een smartphone kan bedienen. Dus moderne opa’s en oma’s ook.


Digitalisatie democratiseert de zorg

Een andere menselijke doorbraak in de zorg heeft ook met digitalisering te maken. Patiënten zouden keuzerecht moeten hebben om te kunnen kiezen voor de zorgvorm die het beste bij hen past. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Patiëntenfederatie Nederland willen digitale zorg als standaard optie aan kunnen bieden. Het past bij de moderne digitale tijd waarin we leven, waarbij meer aangepast wordt op wat het individu wil. Een online consult van de huisarts is, sinds corona, normaler geworden en je hoeft daardoor niet door weer en wind je naar de wachtkamer te begeven. Het is ook nog eens een stuk gezonder dan je te omgeven met snotterende of proestende mensen.


De mens centraal in de zorg

In het verleden waren chirurgen, ziekenhuisdirecteuren en huisartsen leidend. Zij bepaalden hoe het contact met de patiënt was. Er heeft een transitie plaatsgevonden naar zelfstandige teams. Zo is er meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. Er verdwijnen lagen uit de organisatie waardoor er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij het uitvoerend personeel. Dat is veranderd, maar de echte doorbraak komt nog. Het is de situatie waarbij de zorg volledig is aangepast aan datgene waar mensen om vragen. ofwel, ‘de cliënt centraal’. Een rechtstreekse dialoog met burgers via moderne communicatiemiddelen is daar een prima voorbeeld van.


Een menselijk doorbraak bereiken met jouw achterban?

Door de veranderingen in de zorg is goede communicatie in de zorg nóg belangrijker geworden. Door de cliënt centraal te stellen kan er nog gerichter gecommuniceerd worden. Maar hoe realiseer je dit? Welke stappen neem je om de verwachtingen te managen en de juiste communicatie te waarborgen? Tech Bakery heeft hier al verschillende zorgorganisaties bij mogen helpen. 


Het klantverhaal van Lister is hier een perfect voorbeeld van. Download het klantverhaal hier: 


Nandi