Nog beter digitaal samenwerken in de zorg?

Door - Nandi
25.02.19 04:09 PM

Hoe ga je om met veranderende en nieuwe manieren van samenwerken en betrek je zorgverleners en collega’s in een sector waar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland werkzaam zijn? De zorg zal ongetwijfeld bij elke verandering met heel veel verschillende meningen geconfronteerd worden. Daarom delen we graag onze praktijkervaringen hoe we de samenwerking in de zorg samen kunnen verbeteren.

Een onafhankelijke blik helpt
Zorgverlenende instanties vragen onze hulp bij het op orde brengen van de digitale werkomgeving. Twee belangrijke vragen die hierbij beantwoord worden zijn:

  • Wat is de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën en platformen als Google en Microsoft, in potentie, voor de organisatie breed en de verschillende gebruikersgroepen in het bijzonder?
  • Zijn de juiste tools in huis of moet de organisatie een koerswijziging inzetten op IT gebied om optimaal in de behoefte van haar interne èn externe klanten te voorzien? Denk bij het laatste aan ketenpartners, familie en mantelzorgers.

Een kwantitatief en kwalitatief online onderzoek

Het zit in onze bedrijfscultuur gebakken: Bij Tech Bakery hanteren we de slogan “Eerst doel, dan technologie”. Om allereerst het doel te kunnen bepalen richten we ons op de mens, de zorgverleners en de collega’s die zich met de diverse kantoorwerkzaamheden bezighouden. Door een combinatie van kwantitatief onderzoek (online enquêtes) en kwalitatief onderzoek (persoonlijke interviews) inventariseren wij de manieren van werken en behoeften en wensen van de verschillende doelgroepen en personen. Op deze manier constateren we in de praktijk bijvoorbeeld andere behoeften van ondersteunende diensten dan het management en houden we daar in ons advies rekening mee.


Na het onderzoek volgen concrete resultaten. Het advies kan variëren van doorgaan met de gekozen strategie voorzien van enkele aanbevelingen, tot het advies om serieus nieuwe digitale alternatieven van samenwerking te overwegen. We geven een advies op beleidsniveau, geven aan wat er aan kennis en kunde bij medewerkers nodig is en kennen geen voorkeur voor leveranciers. Het gaat altijd om het adviseren van de beste oplossing op basis van ons representatieve onderzoek. De technologie moet in dienst staan van de zorgverleners. Het merk is daar ondergeschikt aan.

Positieve bijverschijnselen

Tot slot zien we dat de bovengenoemde aanpak nog twee bijverschijnselen oplevert. Het blijkt vaak dat er al technologie ‘onder de motorkap’ zit, waar niemand het bestaan vanaf weet of de juiste toepassing van kent. Gewoon omdat het in de dagelijkse drukke werkzaamheden van de zorg nooit is opgevallen. Door dit zichtbaar te maken wordt zogenaamde ‘schaduw IT’ voorkomen. Wel zo’n veilige gedachte, zeker in een tijd dat het aantal digitale ransomware aanvallen toeneemt. Nog een ander bijverschijnsel is dat zorgverleners, die mee mogen denken, over het algemeen veranderingen eerder zullen omarmen.

Nandi