Weg met de haperende ICT in de zorg!

Door - Nandi
28.01.19 04:22 PM

Wat zou het mooi zijn als er in de zorg geen fouten meer gemaakt worden door gebrekkige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dat patiënten of cliënten niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen en dat de informatievoorziening rondom bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen op een professionele, verantwoorde manier gebeurt. De realiteit is vaak anders.

De Haperende ICT als agendapunt van het Ministerie

Gelukkig worden er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initiatieven genomen om de zorg ‘beter’ te maken. Wat bijvoorbeeld hoog op de agenda staat is de Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Willen zorg verlenende bedrijven onderling met elkaar communiceren dan kan dat nog steeds via Gmail of Outlook. Maar als het gaat om gegevensuitwisseling van patiënten of cliënten dan worden oplossingen zoals Zorgmail, Zivvir of KPN Secure Mail veiliger geacht. Of dat zo is durf ik te betwijfelen. Bovendien gaat Google e-mail nog veiliger maken door extra authenticatiemogelijkheden. Maar daar gaat het nu niet om.


Wel om de volgende vraag: Krijgt de zorg wel zorg van juiste ICT en IT-specialisten?

Binnen de zorg is een wirwar aan ICT-systemen ontstaan die elkaar onderling dwarsbomen. Om echt iets te doen aan de haperende ICT in de zorg zijn goede ICT-specialisten nodig en juist daar ligt een enorme uitdaging. Laat ik het maar eenvoudig verwoorden; in een economie met een grotere vraag naar ICT-specialisten dan aanbod wordt lang niet altijd gekozen om een bijdrage in de zorg te leveren. Met als gevolg dat er in ziekenhuizen nog gebruik wordt gemaakt van verouderde technologie, zoals het branden van DVD’s. Daarom zijn initiatieven om kennis te delen en gezamenlijke vertrekpunten te bepalen zo belangrijk.

Haperingen wegnemen in de praktijk

Trots ben ik dat ik mee mag denken in zogenaamde regionale versnellingskamers. In Nederland zijn er steeds meer zorg verlenende instanties die hun ICT-kennis en expertise in de regio uitwisselen. Doel is enerzijds om richting te geven aan een duurzame informatiehuishouding in de zorg. Anderzijds om richtlijnen van het Ministerie voor een betere zorgverlening in 2020 ook te gaan halen. Hiervoor hebben we allereerst met verschillende zorgorganisaties de status quo bepaald. Door te weten waar iedereen staat kun je elkaar pas helpen, processen vereenvoudigen en dezelfde taal leren spreken. Een prachtige mooie opgave!

Eens doorpraten?

Bij Tech Bakery hanteren we de filosofie ‘Eerst doel, dan technologie’. Vanuit mijn rol als Informatie- en Project Manager ICT bij een grote zorginstelling en Operations Manager bij Tech Bakery combineer ik mijn praktijkervaring met de technologische mogelijkheden qua informatievoorziening.
Graag denk ik met je mee om te komen tot een vloeiende ICT-omgeving in de zorg. Een LinkedIn connectie maken mag natuurlijk ook, want er zullen meerdere zorg gerelateerde artikelen volgen. Reacties stel ik enorm op prijs.

Jeffrey Werner - jeffrey@techbakery.net

Nandi