Een internet werkplek gebaseerd op G Suite 

Bij ZZG Zorggroep is het gelukt! Zij hebben met de hulp van Tech Bakery een Internet werkplek gerealiseerd, gebaseerd op G Suite. Het uitwisselen van informatie tussen verschillende medewerkers binnen de organisatie is geoptimaliseerd, wat de eigen aangeboden zorg en diensten weer ten goede komt.

Download Klantverhaal

Uitdaging

De zorg verandert. Het werk wordt niet langer meer ‘van bovenaf’ geregeld. In plaats daarvan bepalen teams samen hoe de vereiste zorg georganiseerd moet worden. Informatie uitwisselen wordt dus belangrijker en de medewerkers van ZZG Zorggroep willen dit onderling makkelijk met elkaar kunnen delen.

Oplossing

G Suite maakt de overstap van een papierwinkel naar een online werkplek mogelijk. Samen met de leverancier van de belangrijkste bedrijfsapplicatie wordt een koppeling gemaakt naar Google. De gebruikers zijn gefaseerd overgegaan naar Mail, Docs en Drive.

Resultaat

Een volledige werkplek in de cloud is het resultaat. De toegevoegde waarde op het gebied van samenwerken is extreem groot. G Suite geeft volledige toegang tot relevante informatie waar en wanneer de medewerker wilt. Dit geeft een heel comfortabel gevoel van 

‘alles onder controle hebben’.