De cruciale rol van digitalisering binnen GGZ instellingen

Door - Nandi
07.04.21 12:45 PM
De afgelopen periode heeft bewezen dat digitalisering een cruciale rol speelt en niet meer valt weg te denken bij de dagelijkse zorgtaken. Dat geldt zeker op plekken waar plotseling de wachttijden kunnen oplopen en de benodigde capaciteit vooraf moeilijk is in te schatten.

De extra werkdruk als uitdaging
Er zijn steeds meer mensen met psychische klachten door de coronacrisis, een wereldwijde gebeurtenis waar niemand van tevoren rekening mee had gehouden. Het is niet alleen de jonge generatie die met psychische klachten kampt, maar er zijn ook steeds meer mensen die eenzaam zijn en zich geen onderdeel meer voelen van de samenleving. Toenemende werkloosheid en geen zicht hebben op andere arbeid spelen daar een belangrijke rol bij. Meer mensen piekeren en hebben last van sombere gevoelens. Het gevolg is dat het aantal ggz-cliënten toeneemt, echter zijn er niet zomaar extra ggz-behandelaars of psychologen voorhanden om een antwoord te geven op deze ongeplande werkdruk. Dus moest het anders.

Meer mensen helpen met behulp van online consults
Door de steeds grotere druk op de GGZ voelen GGZ-behandelaars zich geroepen om meer mensen per dag te behandelen. Er is daarom sprake van een forse groei in het aantal online consults, wat ook beschreven wordt in dit artikel van ICT&health. Een belangrijk voordeel is dat er geen of minder reistijden bestaan en cliënten door digitale middelen tussentijds ook beter en sneller de ggz-behandelaar weten te vinden.

Wat zou er gebeurt zijn als er geen digitalisering zou zijn?
Een herkenbaar gezicht en een herkenbare stem. Alleen het fysieke contact ontbreekt bij een online consult. Zonder internetverbinding, beeld of geluid hadden er tijdens de corona crisis vele consultent niet door kunnen gaan. GGZ-medewerkers en GGZ-patiënten waren/zijn nog niet gevaccineerd en lichamelijk contact moe(s)t worden vermeden. 

Gelukkig is er een andere manier van contact mogelijk, die achteraf gezien van grote betekenis blijkt te zijn. De digitalisering zorgt niet alleen voor het noodzakelijke contact, maar zorgt er ook voor dat cliënteninformatie voor iedere betrokken behandelaar inzichtelijk is. Corona heeft de noodzaak voor digitale uitwisseling, natuurlijk met behoud van privacy, nog verder versterkt.

De zorgverlening blijft hybride
Natuurlijk zullen GGZ-cliënten steeds vaker weer menselijk contact gaan ervaren en elkaar ook voor echte behandelingen ontmoeten. De online behandeling blijft echter bestaan. Niet alleen omdat GGZ-behandelaars zo de wachttijden kunnen beperken, maar ook omdat cliënten het als positief ervaren dat zij altijd met hun behandelaar digitaal in contact staan.

In onderzoek van het Helen Dowling Instituut geeft 71 procent van de cliënten aan deels te willen blijven videobellen. Behandelaars willen ongeveer een derde van hun tijd beeldbellen, vooral als er al een goede behandelrelatie aanwezig is.  Even snel een vraag stellen, of bijpraten gaat nu eenmaal sneller op deze manier dan het moeten wachten in een wachtkamer, het inplannen van een consult of het uitkijken naar een bezoekende GGZ-behandelaar.

Steeds meer zorgorganisaties, waaronder GGZ instellingen, maken gebruik van onze dienstverlening. GGZ InGeest is daar een voorbeeld van en hun praktijkverhaal kun je hier downloaden. 

Nandi