Strategie & Advies

Cliënt centraal in de zorg
Zorgorganisaties zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met het spanningsveld tussen: 
  • enerzijds de (demografische) groei van het aantal ouderen en daarmee cliënten
  • en anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Door de adoptie en juiste inzet van technologie in brede zin (domotica, e-health, automatisering), kunnen deze uitdagingen het hoofd worden geboden. De focus van de interne ICT-discipline zal moeten liggen op het faciliteren van de zorgmedewerker in en om zijn/haar professionele omgeving. Mens en technologie moeten we dichter bij elkaar brengen door het bieden van de juiste technologie: op elk moment, op ieder apparaat en op iedere plaats. Namelijk daar waar de cliënt zich bevindt. Alleen zo kan invulling worden gegeven aan de centrale visie van de zorg: de cliënt centraal.

Samenwerking 
​verbeteren

Mensen worden ouder waardoor zorgkosten sterk 

toenemen en de vraag naar zorgpersoneel explosief stijgt. En dat terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Efficiënt samenwerken, zowel intern als met andere (zorg)-organisaties, wordt dus cruciaal. 

Bij ZZG Zorggroep verbeterd 

met behulp van G Suite.

Lees meer >


Productiviteit
​verhogen

Door de toenemende druk op zorgorganisaties zal ook de productiviteit van zorgmedewerkers verhoogd moeten worden. Maar de werkdruk is al hoog en mag  in geen geval toenemen. Hoe doe je dit? 
Door medewerkers met gebruiksvriendelijke technologie te ondersteunen  én ze goed te laten trainen met de nieuwe mogelijkheden.


Realiseren digitale
​werkplek

Wellicht maak je nog geen gebruik van de cloud en werk je nog met oude fileshares? Het eenvoudig uitwisselen  van informatie tussen medewerkers is cruciaal  voor het functioneren van je organisatie en technologie is hierin het belangrijkste hulpmiddel. Zorgorganisatie Driezorg heeft dit begrepen. Benieuwd naar deze praktijk ervaring?

Lees meer >


De stip aan de horizon

Visie op de toekomstige ICT-koers

Tech Bakery helpt je met het formuleren van je visie op de toekomstige ICT-koers. Deze visie begint altijd bij de organisatiedoelstellingen die vertaald worden naar de gebruikersbehoeften. Vragen die hierbij aan bod komen; zijn de juiste tools al in huis? Moet de organisatie qua ICT een koerswijziging inzetten om optimaal in de behoeften van haar interne en externe klant te kunnen voorzien? Eerst bepalen/achterhalen wij gezamenlijk het doel, vervolgens kijken we naar mens en organisatie en koppelen wij hieraan de benodigde technologie.

De medewerker centraal

Hoe doe je dat?

Wij geloven dat je medewerkers de sleutel zijn tot een goed opererende organisatie. In de vertaling naar de zorg betekent dit, dat een goed ondersteunende medewerker zich zoveel mogelijk kan richten op het verzorgen van de cliënt. De technologie is hierbij slechts een hulpmiddel.

Advies

Technologie als ondersteuning

Onze overtuiging: “Technologie moet altijd ondersteunend zijn aan het zorgproces”. Ieder advies, iedere keuze, iedere aanpak moet getoetst worden aan deze overtuiging. Sterker nog; technologie moet vanzelfsprekend zijn. Maar wanneer is iets vanzelfsprekend en hoe realiseren we dit? En hoe maken we de stappen die we zetten meetbaar zodat we weten wat werkt en wat niet? Neem contact met ons op om meer te weten te komen!

De uitvoering

Lange termijn visie

Nadat je een goed onderbouwd advies hebt ontvangen wordt het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. De lange termijn visie wordt omgezet naar een concreet plan. Hiervoor maken wij gebruik van ‘de Expeditie’: Samen op reis naar de toekomst. De eerste, essentiële, stap wordt gevormd door een grondige inventarisatie van de huidige situatie.